Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
เข้าสู่ระบบลิงค์ภายใน

จำนวนผู้ออนไลน์
We have 5 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
219429
TodayToday100
YesterdayYesterday228
This WeekThis Week552
This MonthThis Month100
All DaysAll Days219429

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนพัสดุ สจล.
ปรัชญา
: ร่วมมือร่วมใจให้บริการ เป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ

ปณิธาน : สำนึกในหน้าที่ ใส่ใจในองค์กร ตระหนักในจรรยาบรรณ 
              มุ่งมั่นในงานพัสดุ

วิสัยทัศน์ :
บริการพัสดุด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
               พร้อมก้าวไกลสู่ระบบสารสนเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงาน ชั้น 8 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2329-8000 ต่อ 3221,3222,3223,3224,3755,3214,3155,3156,3168,3169

โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8124,0-2329-8126
โทรสาร 0-2329-8125


Call Center  2233
 

งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ส่วนพัสดุ ได้เข้าร่วม
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
              
 

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ส่วนพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2557
ณ หอประชุมใหญ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


 

โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา จังหวัดพะเยา น่าน เชียงราย

                                              
เมื่อวันที่ 22-26 มกราคม 2557 ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา
และทัศนศึกษา ณ จ.น่าน และจ.เชียงราย
ประจำปีงบประมาณ 2557
 

กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน Big Cleaning Day 
ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


 


 

 
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก