Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
เข้าสู่ระบบลิงค์ภายใน

จำนวนผู้ออนไลน์
We have 4 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
331663
TodayToday24
YesterdayYesterday111
This WeekThis Week430
This MonthThis Month1797
All DaysAll Days331663

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนพัสดุ สจล.
ปรัชญา
: ร่วมมือร่วมใจให้บริการ เป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ

ปณิธาน : สำนึกในหน้าที่ ใส่ใจในองค์กร ตระหนักในจรรยาบรรณ 
              มุ่งมั่นในงานพัสดุ

วิสัยทัศน์ :
บริการพัสดุด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
               พร้อมก้าวไกลสู่ระบบสารสนเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงาน ชั้น 8 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2329-8000 ต่อ 3221,3222,3223,3224,3755,3214,3155,3156,3168,3169

โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8124,0-2329-8126
โทรสาร 0-2329-8125


Call Center  2233
 

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ส่วนวิชาการ และวิทยาลัย  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
เรื่อง ความเสี่ยงการบริหารงานพัสดุและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (พัสดุ)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                
 

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ส่วนงานวิชาการ และวิทยาลัย  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
เรื่อง ความเสี่ยงการบริหารงานพัสดุและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (พัสดุ)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 


 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก