Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ประกาศร่าง TOR

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องพิมพ์พ๊อตเตอร์(ไวนิล) จำนวน ๑ เครื่อง 280
2 ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ รายการ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 268
3 ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะ รายการ ค่าจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อขอใบรับรองตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC ๒๗๐๐๑๒๐๑๓) และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ (ISO ๒๐๐๐๐-๑๒๐๑๑) จำนวน ๑ รายการ 280
4 ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อง 318
5 ประกาศรายละเอียดของงานจ้างทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประเมินคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ Performance - based Payment (PBP) จำนวน ๑ รายการ 236
6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง รายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓) และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ (ISO ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๑) จำนวน ๑ รายการ 311
7 รายละเอียดค่าเช่าซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการแบบมีลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ระบบ 422
8 ประกาศร่าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ 309
9 ประกาศร่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ 304
10 ประกาศร่างขอบเขตของงานขอเช่า ค่าสาธารณูปโภค รายการ ค่าบริการ Internet (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) จำนวน 1 รายการ 306
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 13
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก